spot_img

Bitcoin First

spot_img

Chris Kuiper és Jack Neureuter, a Fidelity Digital Assets szakértői a napokban Bitcoin First címmel egy tanulmányt publikáltak. A szerzők az értekezésben kísérletet tesznek a bitcoin pozíciójának meghatározására a digitális értékhordozók világában.

A Fidelity Investments a világ egyik legnagyobb, 52000 szakértőt foglalkoztató vagyonkezelője, a társaság méreteit az alábbi ábra mutatja legjobban:

A tanulmány kérdésfelvetése elég hangsúlyos, mégpedig a következő: „Miért kell a befektetőknek bitcoint más digitális eszközöktől elkülönítve mérlegelni?”. A tanulmány ennek alapján arra az álláspontra jutott, hogy a bitcoin az első és legnagyobb digitális kriptopénz, amely a jövőben mindig a teljes digitális eszközvilág középpontja, értéktárolója és viszonyítási pontja marad.

A szakértők meglátása szerint miután a befektetők úgy döntöttek, hogy digitális eszközökbe fektetnek, a következő kérdés logikusan az, hogy a sok ezer kriptovaluta közül melyikbe helyezzenek értéket. Természetesen a bitcoin a legelismertebb első számú digitális eszköz, de több száz, sőt több ezer egyéb digitális eszköz van az ökoszisztémában.

A befektetők egyik aggálya a bitcoinnal kapcsolatban általában az, hogy mint első digitális eszköz, lehet, hogy sebezhető a versenytársak innovációival szemben (mint például a MySpace és a Facebook története). Egy másik gyakori megfontolás a bitcoinnal kapcsolatban, hogy vajon ugyanazt az értéknövekedést tudja-e felmutatni a jövőben, mint néhány újabb és kisebb digitális eszköz, amelyek mostanában jelennek meg.

A tanulmány az alábbiak szerint foglalja össze a saját meglátásait:

  1. A bitcoin leginkább monetáris árucikként értelmezhető, és a bitcoin egyik elsődleges befektetési tézise a központi értéktároló eszköz mivolta, egy egyre inkább digitális világban.
  2. A bitcoin alapvetően különbözik minden más új típusú digitális eszköztől. Egyetlen más digitális eszköz sem képes javítani a bitcoint, mint monetáris jószágot, mivel a bitcoin a leginkább biztonságos, decentralizált, megbízható digitális pénz, és minden “fejlesztés” szükségszerűen kompromisszumokkal jár.
  3. A bitcoin hálózat mint értéktároló sokkal sikeresebb, mint az összes többi digitális eszközhálózat. A digitális eszközök ökoszisztémájának többi szereplője olyan problémák megoldására fókuszál, amelyre a bitcoin nem keres megoldást, ezért a többi, nem bitcoin projektet más szempontból kell értékelni, mint a bitcoint.
  4. A bitcoint belépési pontnak kell tekinteni a hagyományos befektetők számára, akik kitettséget kezdenek építeni a digitális eszközök világába.

Az elemzés a bitcoint, mint digitális eszköz tulajdonságainak meghatározásakor a következő táblázatban mutatja be, amelyben az aranyat, a fiat pénzt és a bitcoint hasonlítja össze több szempont alapján:

A fenti ábrán jó látható, hogy a bitcoin értéktárolóként sokkal jobban működik, mint az arany, a fiat pénz pedig egyáltalán nem értelmezhető értéktároló eszközként. Ebben a relációban az arany egyedül a hosszú történelmét tudja előnyként felmutatni, a többi szempont alapján a bitcoin felülmúlja ezt a hagyományos értéktároló eszközt.

A tanulmány meglátása szerint a bitcoin egyértelműen rendelkezik a pénz számos előnyös tulajdonságával, egyesítve az arany ritkaságát és tartósságát a fiat pénz egyszerű használatával, tárolásával és szállíthatóságával (sőt, még javít is azon).

A bitcoin értékét a kikényszeríthető szűkösség határozza meg. A bitcoin tulajdonságainak egyik legnagyobb jellemzője a ritkasága. A bitcoin nem csupán ritka (a bitcoin jelenlegi 1,8%-os inflációs rátája nagyjából megegyezik az arany jelenlegi inflációs rátájával), hanem az arannyal ellentétben bizonyíthatóan véges, 21 millió darab bitcoin lesz örökre. Nincs egyéb más digitális eszköz, amely a bitcoin szintjén megváltoztathatatlan monetáris politikával rendelkezne. Más szóval, a bitcoin monetáris politikája a pénzügyi eszközök között a leghitelesebbnek tekinthető.

A Fidelity lépésről lépésre az alábbiakban mutatja be, hogy miért monetáris eszköz a bitcoin, amelynek értéke van:

  1. A monetáris jószág olyan dolog, amelynek a hasznosságán vagy hasznosságán túlmenően értéket tulajdonítanak a fogyasztási értékén túl. Bár a bitcoin fizetési hálózata kétségtelenül rendelkezik használati értékkel, az emberek a bitcoin érméknek pénzbeli prémium értéket tulajdonítanak.
  2. Az egyik fő ok, amiért a befektetők értéket tulajdonítanak a bitcoinnak, az a ritkasága. A rögzített kínálata az oka annak, hogy képes értéktárolóvá válni.
  3. A bitcoin szűkösségét a decentralizáció és a cenzúrának ellenálló tulajdonságai támasztják alá.
  4. Ezek a jellemzők megmásíthatatlanul be vannak kódolva a bitcoinba, és szinte biztos, hogy soha nem fogják megváltoztatni őket, mert azoknak az embereknek, akik értéket tulajdonítanak a bitcoinnak és birtokolják azt, pont ez nem áll érdekükben. Sőt, ezzel ellentétben valójában a hálózat résztvevői számára maga az ösztönzés, hogy megvédjék a szűkös eszköznek ezen tulajdonságait, és a megváltoztathatatlan főkönyvét.

Miért tekinti a Fidelity a bitcoint a legfontosabb digitális értéktároló eszköznek? Egészen egyszerűen az első belépő által élvezett hálózati effektus miatt, ami öngerjesztő folyamatként teszi visszafordíthatatlanul az elsőt a legerősebbé. A bitcoin kapcsán a Fidelity azt hangoztatja, hogy a digitális értékhordozók területén a bitcoin a kerék. A kereket egyszer kellett felfedezni, hogy kiszolgálja azt a célt, amire használják. Az erre alapuló innovációnak nem kellett a kereket újra és újra feltalálnia.

Mivel a bitcoin jelenleg a legdecentralizáltabb és legbiztonságosabb monetáris hálózat (az összes többi digitális eszközökhöz képest), egy újabb blokklánc hálózatnak, amely a bitcoint mint monetáris jószágot kívánja javítani, szükségszerűen meg kell különböztetnie magát e tulajdonságok tekintetében (“blokklánc-trilemma”).

A riport a Lindy-effektus alkalmazásával mutatja be, hogy miért a bitcoin fog mindig a digitális eszközök világának középpontjában maradni. A Lindy-effektus, más néven Lindy-törvény, egy elmélet, amely szerint minél hosszabb ideig tart egy nem romlandó dolog annál valószínűbb, hogy a jövőben is fennmarad. Például egy Broadway darab, amely tíz évig futott nagyobb valószínűséggel fog még tíz évig fog futni, mint egy olyan, amelyik csak egy évig futott. Úgy vélik, hogy ugyanez igaz lehet a bitcoinra is. Minden perc, óra, nap és év, amit a bitcoin túlél, növeli az esélyeit, hogy a jövőben is fennmaradjon, mivel egyre nagyobb bizalmat kap és egyre több sokkot él túl. Érdemes megjegyezni azt is, hogy ez együtt jár az antifragilitás tulajdonságával, amikor valami robusztusabbá vagy erősebbé válik minden egyes támadással szemben, illetve minden egyes alkalommal, amikor a rendszer valamilyen stressznek van kitéve. Valójában, ha egy befektetőnek bemutatnák a bitcoin ötletét, majd megkérnék, hogy állítson össze egy listát a következőkről: támadások, megrázkódtatások vagy hibák, amelyek valószínűleg a születő technológia végét jelentenék, valószínűleg alábecsülné mindazokat a negatív eseményeket, amelyeket a bitcoin már elszenvedett, nem bizonyultak a hálózat valós halálhírének.

Vitalik Buterin, az ethereum alapítója dolgozta ki a blokklánc-trilemma fogalmát, amely szerint a blokkláncok világában a biztonság, decentralizáltság és a skálázhatóság a fő mutatók. Ezek között az összefüggés az, hogy ezek együtt nem elérhetőek, óhatatlanul minden hálózatnak választania kell ezek közül. A bitcoin hálózata biztonságos, amit a világon egyedülálló hashrátájú miner hálózat, és az egyszerű de „kőbe vésett” kód biztosít. A bitcoin hálózata teljes mértékben decentralizált, ugyanis az alacsony blokkméret olyan blokklánc méretet biztosít, amely a világon bárki számára lehetővé teszi, hogy néhány száz dolláros költség mellett teljes node-ot futtasson. A bitcoin hálózata ezért nem skálázható. De ez nem probléma, hanem tulajdonság, amelyre olyan L2 (Layer-2) megoldások, mint például a Lightning Network már meg is adták a választ.

A tanulmány bemutatja még a „Multi-chain World” vízióját, amely szerint a jövőben különböző igények kiszolgálására különböző blokkláncok fognak működni, és ezek között hidak fognak kapcsolatokat alkotni. Mivel a bitcoin egy olyan natív érme, amely sohasem fog más blokkláncon futni, viszont digitális értéktárolóként a fenti körülmények és rendszerhatás alapján a legnagyobb és csak egyre nagyobb lesz, így a digitális világ központi értéktárolója és érték viszonyítási alapja a bitcoin marad.

Végül a bitcoin értékében lévő növekedési potenciál kapcsán a tanulmány azt mondja, hogy azért óhatatlanul alacsonyabb az újabb és újabb induló projektek kezdeti értéknövekedési ajánlatával, mert a bitcoin egy stabil, létező, a fentiek szerint bemutatott módon ellenálló és bizonyított rendszer, amelynek a kockázata már jóval kisebb, mint egy újonnan induló blokklánc projekt. Teljesen logikus, hogy a befektetők az exponenciálisan nagyobb kockázatot exponenciálisan nagyobb hozammal értékelik, ugyanakkor az új projektek esetében a teljes értékvesztés esete fennáll, a bitcoin esetében a fentiek szerint ennek kockázata már minimális.

Bitcoin, ethereum, litecoin vásárlásához a Binance szolgáltatásait ajánljuk. A közepes vagy kisebb kapitalizációjú coinok beruházásához az általunk is használt KuCoin felületét próbáld ki.

/fox business, fidelity/

A fordításért hatalmas köszönet Chartpunk kereskedőnknek!

spot_img
spot_img